18 februari 2009

Hjälp-mitt upplägg är borta


Hjälp - mitt upplägg är borta vad har jag gjort för fel? Denna fråga får jag ibland från användare.
Detta uppstår vid tillfällen då man lägger till nya varor eller gör andra ändringar i sortimentet.
Det man vanligtvis gör är att man snabbt öppnar det första upplägg som syns i inställningsvyn och det är ett "namnlöst" upplägg som är helt grått. Utan att man tänker börjar man lägga in nya varor i sortimentet. Det namnlösa upplägget har ingen personbild vilket gör att det inte syns. Det man ska göra är att alltid välja ett upplägg som är namngivet ex. kajsa.upl. Automatiskt uppdateras då alla uppläggen i sortimentsdelen men i layoutvyn måste man lägga till varoror ifall man lagt till en ny bild. Om det nu skulle hända går det att fixa till. Men det är bra att ha en backup på usb eller att man har fler upplägg att använda för att kunna göra kopieringar. En ny uppdaterad manual är på gång till dig som är kassaanvändare. Skicka ett mail till info@flexenita.se så sänder jag en till Dig.
Hälsningar Susanne

15 februari 2009

Café Vildrosen i Ljungby har en talande kassaapparat

På Café Vildrosen i Ljungby säger man så här. "En av arbetstagarna talar teckenspråk med en kund, och det verkar fungera hur bra som helst. Dessutom har caféet en talande kassaapparat som talar om vad kunden ska betala, till exempel "tolv och femtio". - Den är en stor hjälp för oss, det gör att flera kan stå i kassa vilket de gillar väldigt mycket, säger Cina Johansson. Det är en uppskattad arbetsuppgift. Läs hela artikeln på http://ljungby.lokaltidningen.se/article/20090213/ARTIKLER/813338528/1198

3 februari 2009

Göra Backup på inställningar

Hej!
Det tål att påminnas om att göra backup med jämna mellanrum. Speciellt viktigt är det att göra det när man lagt till varor i sortiment eller gjort andra ändringar. Ett enkelt sätt är att spara det på ett USB minne (om du har en nyare kassamodell) i annat fall på CD RW eller diskett (för den äldre modellen). Det du gör är att spara hela DVK mappen på en flyttbar enhet. Döp gärna mappen till det aktuella datumet. Att spara med jämna mellanrum underlättar om det skulle hända något med hårdvaran eller mjukvaran. Vi kan då snabbare hjälpa dig att söka problemet.
hälsningar
susanne