3 januari 2011

Vilken moms ska vi ha på varor?


Hej och god fortsättning!
Nu i dagarna är det många som passat på att justera priser på varor och se över momssatserna.
Får nu fler frågor om vilka momssatser man egentligen ska sätta på varorna man säljer?

Jag får därför be er att själva ta kontakt med era revisorer för att få exakt rätt svar, då det ser väldigt olika ut vilka momssatser som används. Det beror på vilken typ av verksamhet man bedriver, som kommunal eller kommersiell, vilka varor man säljer, om de äts på plats eller tas med, osv.

Inget kan bli rätt eller fel förrän du kollat upp det med dem/de som hanterar er bokföring. Som ett första steg kan du kanske få svar på några av dessa frågor om du tittar på Skatteverkets hemsida, men efter en stund så ser du att det hela inte är "solklart".

Kanske blev du inte så mycket klokare av mina förslag men längre än så här har jag inte befogenheter att fatta beslut kring era momssatserna.

Här är länken till Skatteverkets hemsida i alla fall Vilken momssats?

Hälsningar
Susanne