1 januari 2010

Den Visuella Kassan - nu certifierad

Den Visuella Kassan är nu certifierad och klar för er som enligt lagen behöver det.
Tillverkardeklaration lämnas av tillverkare av kassaregistret. I tillverkardeklarationen intygas att kassaregistret är testat och att det uppfyller kraven i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister.
Du kan nu nu finna lista över certifierade kontrollenheter och och tillverkardeklarerade kassaregister på Skatteverkets hemsida
http://www.skatteverket.se/fordigsomar/startadrivaforetag/kassaregister.4.121b82f011a74172e5880005263.html

För mer information kontakta Flexénita info@flexenita.se