7 juli 2011

Kvittoskrivaren styr öppning av kassalådan

Hej!
En fråga har kommit vad man gör om kassalådan inte öppnas när kvittot skrivs ut. Du ska då först titta om du kopplat sladdarna på baksidan av kvittoskrivaren. Kvittoskrivaren skall ha tre sladdar som sitter i på baksidan. Den grå sladden från kassalådan skall sitta i kvittoskrivaren. Ibland råkar den sättas i själva kassadatorn och då fungerar inte lådöppningen. Ibland kan det också blir glapp i någon sladd ifall man flyttar kassan eller städar.