20 april 2010

Visuella kassor i småföretag


Småföretagare har börjat visa allt större intresse till Visuella Kassor då det ökar möjligheten att anställa personer med kognitiva funktionshinder. Kassan underlättar ett självständigt arbete genom möjlighet att visualisera varor med bilder, visuealisera sedlar och mynt, ljud kan kopplas på vid behov. Scanner kan kombineras. De positiva effekterna är många där bla. användaren blir säker och professionell, det blir ett effektivare arbetssätt, minimering av fel, större delaktighet, fler personer kan "hoppa in" som vikareier utan att behöva få introduktionsveckor, personer med annan språkbakgrund kan erbjudas arbeten. Ja, listan är lång.
Vill du veta mer? Hör av dig till info@flexenita.se

vi ses!

12 april 2010

Gnosjö - Café NYfiket


Besökte för några veckor sedan Gnosjö kommun där man startat ett projekt med stöd från Europeiska socialfonden. Verksamheten riktar sig till personer som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden på grund av exempelvis långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning eller funktionshinder. I projektets regi drivs en butik med fik i Gnosjö centrum, en biltvätt för kommunens och landstingets bilar, en fixartjänst och en förmedling av praktikplatser hos olika företag. På Café NYfiket genomfördes under en dag utbildning i Visuella Kassan. Snabbt fylldes det på med en rad spännande produkter som kommer att säljas i butiken.

Jag vill läsa om Projekt "Utkiken" i Gnosjö Kommun

mvh
susanne

50 öringen ska bort

Riksbanken har beslutat att förnya och modernisera hela sedel- och myntserien. I ett förslag till Riksdagen föreslås också att det införs en 2-krona och en 200-kronorssedel samt att 20-kronorssedeln ersätts med ett 20-kronorsmynt. 50-öresmyntet är föreslaget att avskaffas den 30 september 2010.

För er som använder Visuella Kassan så kommer det att finnas en uppdatering att ladda ned på http://www.leden.com/ fr om Juni 2010.

Hälsningar
Susanne