19 september 2009

Certifiering av Visuella Kassan

Hej!
Många hör av sig och fråga om visuella kassan och hur man ska förhålla sig till den nya kassalagen som träder i kraft 2010. Just nu pågår arbetet för att certifiera kassan för både hårdvaran och mjukvaran. Detta arbete kommer att vara klart under hösten. OM det är så att er verksamhet hör till dem som kommer att vara undantagna från lagen behöver ni inte göra någon ting. Men för er som har större omsättningar kommer de nya reglerna att gälla. Det Ni isåfall behöver är:
  • Certefieringen av kassaprogrammet
  • Införskaffa den certifierade boxen som skatteverket kräver och en uppdatering som stödjer boxen. Det går inte med vilken box som helst utan enbart den box som Visuella Kassan programet är certifierat till.
  • Kunna påvisa Att ni beställt det certerfierade kassaregistret innan årskskiftet 2010.
  • Senast 30 juni 2010 ska detta vara installerat.

För att vara helt säker på hur Ni ska förhålla er i er verksamhet bör ni dels ta kontakt med era revisorer i kommuner eller andra ekonomiskt ansvariga personer. Det är handlar dels om Hur stor omsättning man har i verksamheten. Så här säger skatteverket:
-----------------------
Det har varit svårt för marknaden att få fram certifierade kassaregister. Den 29 maj 2009 beslutade därför Skatteverket att det räcker att företagare från första januari 2010 kan visa att ni har beställt ett certifierat kassaregister som kommer att vara installerat senast den första juli 2010. Alltså Visella Kassan kommer att vara certifierad innan årsskiftet och kunden måste beställa innan nyår för leverans senast sista juni 2010.Här kan du följa skatteverkets information: http://www.skatteverket.se/fordigsomar/foretagare/kassaregister.4.121b82f011a74172e5880005263.html

Hälsningar Susanne