29 november 2009

Ska vi certifiera Visuella Kassan eller ej?

Hej!
Certifiering av Visuella Kassan behöver INTE göras om verksamheten drivs i statlig, landsting eller kommunal verksamhet.

Alla andra behöver den så kallade certifieringen. För er som då behöver detta ska ni kunna intyga för skattemyndigheten att ni beställt ett certifierat kassaregister (från oss) före 2010-01-01 och att kommer att installera detta senast 30 juni 2010.

Det går alltså bra att redan nu beställa det av oss, kostnaden är ej helt färdig men det kommer att bli dels en kostnad för själva certifieringen men också en resekostnad där vi personligen måste finnas på plats för att starta certifieringen.

Ring eller skicka ett mail med namn, adress, telefonnummer, namn på verksamheten, i vilken regi ni driver verksamheten, så skriver vi ett inttyg.

Hör av dig om du har några frågor!
Hälsningar
Susanne Barkvik

5 november 2009

Kassaregister- senaste nytt


Hej!
Skattemyndigheten har kommit med ytterligare nyheter kring kassaregistret och certefieringen.
Så här skriver de:
Omfattas stat, kommun och landsting av kassaregisterlagens skyldigheter?

Nej, verksamhet som bedrivs direkt av staten, en kommun eller ett landsting omfattas inte av kassaregisterlagens skyldigheter. Detta gäller också för verksamheter där varor eller tjänster säljs till allmänheten som restaurang- och frisörskolor. Det beror på att stat, kommun och landsting är befriade från inkomstskatt.
Verksamhet som bedrivs i ett bolag som ägs av stat, kommun eller landsting omfattas av kassaregisterlagens skyldigheter om varor eller tjänster säljs mot kontant betalning i mer än obetydlig omfattning.
Det man också tittar på är just omsättningen som är:
Basbeloppet = 42 500 kr, dvs de som omsätter mindre än 4 x 42 500=170 000 kr inkl moms per år behöver inget certifierat kassasystem.
Här kan du följa mer på skatteverkets hemsida:

Svar på frågor om kassaregister


Det bästa är att kolla upp med era revisorer hur de ser på saken.
Det kommer att finnas certefierat register för dem som behöver.
Hälsningar

Susanne