23 augusti 2010

Hur gör vi med 50-öringen?


Hej!

Fler kassaanvändare har hört av sig och undrar över 50 öringen som ska bort från marknaden så jag tänkte uppdatera dig lite.En fråga som kommit är, måste vi ändra våra priser om vi har varor med 50 ören?

Efter den 30 september 2010 går det inte längre att betala med 50-öringen. Men öret kommer att finnas kvar som räkneenhet. En vara kan alltså fortfarande kosta till exempel 5,50 kr i affären. Om man betalar kontant kommer priset att avrundas. Hur priset ska avrundas bestäms av den nya avrundningslag som införs när 50-öringen blir ogiltig. 1-49 öre avrundas nedåt och 50-99 öre avrundas uppåt. Betalningar med kort påverkas inte av att 50-öringen blir ogiltig.

Vi kommer att skicka ut ett meddelande till dig när det finns en uppdatering av kassaprogrammet att ladda ned från vår hemsida som justerar detta.

Du kommer att få information om när den finns att hämta och hur du skall göra.

Det vi kommer att göra i uppdateringen är att 50 öringen automatiskt försvinner från layout vyn och därför inte går att använda/se längre.

För dig som eventuellt har 50 öres varor kan det vara praktiskt att justera priset uppåt till jämnt tal.

Programuppdateringen kommer att vara justerad så att den avrundas uppåt eller nedåt beroende på priset på din vara.

OBS! Kunderna kan ej betala med 50 öringar till er och ni skall heller inte ta emot dem.

Mer om 50 öringen kan du läsa på Skatteverkets hemsida http://www.50oringenforsvinner.nu/

Hälsningar

Susanne Barkvik