5 augusti 2012

Visuellt kassastöd- för dig som vill skapa arbetstillfällen

Är du i behov av Visuellt kassastöd och vill veta hur det fungerar? Då kan du kontakta Flexénita. Flexénita inleder nu ett samarbete med ett svenskt kassaföretag för att möta upp behovet och den stora efterfrågan av visuellt kassastöd vid försäljning av varor inom en rad försäljningsområden. I ett antal år har jag arbetat med arbetsanpassningar av Visuellt Stöd framför allt till kommunala dagliga verksamheter och gymnasiesärskolor ute i landet. Behovet av Visuellt kassastöd har på samma sätt kunnat erbjudas som arbetsplatsanpassning för personer med funktionsnedsättningar ute på reguljär arbetsmarknad. Efterfrågan blir allt större vilket är glädjande då så många personer kan erbjudas ett professionellt redskap som ger stöd i ett professionellt arbete med resultatet i form av professionell personal. Varje verksamhet är unik och har sina unika behov och behöver sin specifika anpassning. Vill du veta mer och få specifik konsultation för just din verksamhet,  vänligen kontakta Susanne Barkvik info@flexenita.se