29 november 2009

Ska vi certifiera Visuella Kassan eller ej?

Hej!
Certifiering av Visuella Kassan behöver INTE göras om verksamheten drivs i statlig, landsting eller kommunal verksamhet.

Alla andra behöver den så kallade certifieringen. För er som då behöver detta ska ni kunna intyga för skattemyndigheten att ni beställt ett certifierat kassaregister (från oss) före 2010-01-01 och att kommer att installera detta senast 30 juni 2010.

Det går alltså bra att redan nu beställa det av oss, kostnaden är ej helt färdig men det kommer att bli dels en kostnad för själva certifieringen men också en resekostnad där vi personligen måste finnas på plats för att starta certifieringen.

Ring eller skicka ett mail med namn, adress, telefonnummer, namn på verksamheten, i vilken regi ni driver verksamheten, så skriver vi ett inttyg.

Hör av dig om du har några frågor!
Hälsningar
Susanne Barkvik

5 november 2009

Kassaregister- senaste nytt


Hej!
Skattemyndigheten har kommit med ytterligare nyheter kring kassaregistret och certefieringen.
Så här skriver de:
Omfattas stat, kommun och landsting av kassaregisterlagens skyldigheter?

Nej, verksamhet som bedrivs direkt av staten, en kommun eller ett landsting omfattas inte av kassaregisterlagens skyldigheter. Detta gäller också för verksamheter där varor eller tjänster säljs till allmänheten som restaurang- och frisörskolor. Det beror på att stat, kommun och landsting är befriade från inkomstskatt.
Verksamhet som bedrivs i ett bolag som ägs av stat, kommun eller landsting omfattas av kassaregisterlagens skyldigheter om varor eller tjänster säljs mot kontant betalning i mer än obetydlig omfattning.
Det man också tittar på är just omsättningen som är:
Basbeloppet = 42 500 kr, dvs de som omsätter mindre än 4 x 42 500=170 000 kr inkl moms per år behöver inget certifierat kassasystem.
Här kan du följa mer på skatteverkets hemsida:

Svar på frågor om kassaregister


Det bästa är att kolla upp med era revisorer hur de ser på saken.
Det kommer att finnas certefierat register för dem som behöver.
Hälsningar

Susanne

17 oktober 2009

INTRYCK i Göteborg
InTryck är en butik- och textilverkstad som drivs inom daglig verksamhet i Göteborg. Arbetsplatsen har sex deltagare med neuropsykiska, intellektuell och/ eller psykisk funktionsnedsättning och tre habiliteringspersonal som även fungerar som handledare. I anslutning till butiken finns plats för sömnad och screentryck.

Viveka tycker om att stå i kassan
De personer som jobbar med visuella kassan har olika möjligheter att använda den. Några av deltagarna använder sig av talstöd, vilket ger positiva kommentarer från våra kunder. Vi har ett rikligt utbud av varor och därmed ett stort antal bilder inlagda i datorn. I dagsläget tar vi emot hantverk från sex olika dagliga verksamheter.

Välkomna att besöka oss på Torggatan 7 Göteborg
Öppettider: måndag-fredag 10.00-15.30,
tisdag 10.00-18.00

Förändringar från dem som jobbar med kassan

· Enheten för siffror kunde vara större
· Saknar de fyra räknesätten
· Bra om man kan skriva in återlämnade varor i kassan
· Rätta vid fel inslag.

19 september 2009

Certifiering av Visuella Kassan

Hej!
Många hör av sig och fråga om visuella kassan och hur man ska förhålla sig till den nya kassalagen som träder i kraft 2010. Just nu pågår arbetet för att certifiera kassan för både hårdvaran och mjukvaran. Detta arbete kommer att vara klart under hösten. OM det är så att er verksamhet hör till dem som kommer att vara undantagna från lagen behöver ni inte göra någon ting. Men för er som har större omsättningar kommer de nya reglerna att gälla. Det Ni isåfall behöver är:
  • Certefieringen av kassaprogrammet
  • Införskaffa den certifierade boxen som skatteverket kräver och en uppdatering som stödjer boxen. Det går inte med vilken box som helst utan enbart den box som Visuella Kassan programet är certifierat till.
  • Kunna påvisa Att ni beställt det certerfierade kassaregistret innan årskskiftet 2010.
  • Senast 30 juni 2010 ska detta vara installerat.

För att vara helt säker på hur Ni ska förhålla er i er verksamhet bör ni dels ta kontakt med era revisorer i kommuner eller andra ekonomiskt ansvariga personer. Det är handlar dels om Hur stor omsättning man har i verksamheten. Så här säger skatteverket:
-----------------------
Det har varit svårt för marknaden att få fram certifierade kassaregister. Den 29 maj 2009 beslutade därför Skatteverket att det räcker att företagare från första januari 2010 kan visa att ni har beställt ett certifierat kassaregister som kommer att vara installerat senast den första juli 2010. Alltså Visella Kassan kommer att vara certifierad innan årsskiftet och kunden måste beställa innan nyår för leverans senast sista juni 2010.Här kan du följa skatteverkets information: http://www.skatteverket.se/fordigsomar/foretagare/kassaregister.4.121b82f011a74172e5880005263.html

Hälsningar Susanne

13 augusti 2009

Begagnad Visuell kassa till salu!

Hej!
Fick ett mail idag från en daglig verksamhet i Fjugesta som har en av sina visuella kassor till salu. De har fått en kassa över i samband med att man lagt ner en verksamhet.
Är du intresserad kan du ta kontakt med Frank Juppe
Lekebergs kommun
0585-81 182

Hälsningar
susanne

26 april 2009

Kan man stänga av utkskrift för kvitton?

Ja man kan stänga av utskrift för kvitton. Det gör man i programmets inställningar crtl + I gå sedan in på fliken Inställningar för kassan. Där bockar man bort utskrift för kvitton.
Du kan ändå skriva ut "loggen"för dagskassan. Beroende på var kassan används så spelar kvittot en viktig roll för kunden ifall det är en produkt som denne vill byta eller om det är fel på den. Tänk dock på att det är en del av anpassningen som också kan bli otydlig för den som står i kassan för man kanske inte ser ett avgränsat slut på kundens köp om kvittot uteblir.
Hälsningar
susanne

9 april 2009

Senaste nytt kring kassaregister från Skatteverket

Skatteverket kommer att tillämpa en mjuk linje när lagen om kassaregister träder i kraft den första januari nästa år. Ännu finns det inte några certifierade kassaregister på marknaden och både leverantörer och kunder uttrycker oro över att inte kunna uppfylla lagens villkor i tid.

Kassaprogrammet som gäller Visuella Kassan är i full gång med att certefieras enligt konstens alla regler. Hur bestämmerlserna helt kommer att se ut kan ingen svara på ännu.

Här kan du läsa mer om vad skatteverket säger i denna fråga:http://www.skatteverket.se/

Glad Påsk!
Hälsningar
Susanne Barkvik

9 mars 2009

Ny lag för kassaregister


Många frågor har kommit om den nya lagen om kassaregister som träder i kraft 2010. Visuella kassan kommer då att vara certifierad för att möta upp behoven. Här kan du läsa mer om vad den nya lagen innebär http://www.skatteverket.se/fordigsomar/foretagare/kassaregister

Hälsningar
susanne

Kassarullar- var får man tag i dem?


Kassarullarna är helt vanliga kassarullar som man kan köpa på kontorsvaruhusen. Kolla måttet på rullen eller ta med dig en kassaremsa om du ska göra inköpet själv. Kanske finns det ett avtal med någon leverantör i ex. kommunen. Viktigt är att rullen skall vara av modell "termorulle". Det är bra att ha några på lager så man inte står helt utan.


Hälsningar
susanne

7 mars 2009

Måste man använda musen när man lägger in varor etc.?


Nej, man behöver inte använda musen. Det bästa är att använda pekskärmen. Tycker man att fingret känns för "stort" kan man använda en penna med en liten sudd i ena ändan eller annan penna som inte är fär vass. Öva så går det bättre för varje gång.
hälsningar
Susanne

Mina ändringar syns inte?

När man gör många ändringar i programmet som att lägga till varor , bilder etc är det säkrast att stänga hela programmet och starta om när man är klar. Efter omstart syns de ändringar du gjort. Lägger man till varor och priser i sortimentslistan ändras det automatiskt i alla upplägg. Men se till att du öppnar ett upplägg som är namngivet när du lägger i varor. Sedan ska du lägga till varan i layoutvyn så att den kommer fram på skärmen.
hälsningar
Susanne

18 februari 2009

Hjälp-mitt upplägg är borta


Hjälp - mitt upplägg är borta vad har jag gjort för fel? Denna fråga får jag ibland från användare.
Detta uppstår vid tillfällen då man lägger till nya varor eller gör andra ändringar i sortimentet.
Det man vanligtvis gör är att man snabbt öppnar det första upplägg som syns i inställningsvyn och det är ett "namnlöst" upplägg som är helt grått. Utan att man tänker börjar man lägga in nya varor i sortimentet. Det namnlösa upplägget har ingen personbild vilket gör att det inte syns. Det man ska göra är att alltid välja ett upplägg som är namngivet ex. kajsa.upl. Automatiskt uppdateras då alla uppläggen i sortimentsdelen men i layoutvyn måste man lägga till varoror ifall man lagt till en ny bild. Om det nu skulle hända går det att fixa till. Men det är bra att ha en backup på usb eller att man har fler upplägg att använda för att kunna göra kopieringar. En ny uppdaterad manual är på gång till dig som är kassaanvändare. Skicka ett mail till info@flexenita.se så sänder jag en till Dig.
Hälsningar Susanne

15 februari 2009

Café Vildrosen i Ljungby har en talande kassaapparat

På Café Vildrosen i Ljungby säger man så här. "En av arbetstagarna talar teckenspråk med en kund, och det verkar fungera hur bra som helst. Dessutom har caféet en talande kassaapparat som talar om vad kunden ska betala, till exempel "tolv och femtio". - Den är en stor hjälp för oss, det gör att flera kan stå i kassa vilket de gillar väldigt mycket, säger Cina Johansson. Det är en uppskattad arbetsuppgift. Läs hela artikeln på http://ljungby.lokaltidningen.se/article/20090213/ARTIKLER/813338528/1198

3 februari 2009

Göra Backup på inställningar

Hej!
Det tål att påminnas om att göra backup med jämna mellanrum. Speciellt viktigt är det att göra det när man lagt till varor i sortiment eller gjort andra ändringar. Ett enkelt sätt är att spara det på ett USB minne (om du har en nyare kassamodell) i annat fall på CD RW eller diskett (för den äldre modellen). Det du gör är att spara hela DVK mappen på en flyttbar enhet. Döp gärna mappen till det aktuella datumet. Att spara med jämna mellanrum underlättar om det skulle hända något med hårdvaran eller mjukvaran. Vi kan då snabbare hjälpa dig att söka problemet.
hälsningar
susanne

25 januari 2009

Hur gör man enklast likadana upplägg till fler personer?

Hej!
Fick en fråga häromdagen om hur man enklast gör flera likadana upplägg till fler personer.
Man kan börja med att lägga till nytt i ett exempelöverlägg allra första gången. När det är helt klart och man är nöjd kan man kopiera det överlägget till fler personer.
Då gör man så här:
Enklast är att kopiera det upplägget och det gör du via startmenyn i windows (alltså från det vanliga skrivbordet)
Klicka på den här datorn
Klicka på Lokal disk c://
Dubbel klicka på mappen DVK
Nu ser du en massa mappar och filer bla. en som heter Susanne.upl (eller det namn du valt)
Markera filen susanne.upl- Redigera- kopiera- klistra in på samma sida
Du får nu en fil som heter kopia.Susanne.upl
Markera nu den filen- gå till arkiv- byt namn
Byt till det namn du vill ha på filen ex. Annica.upl
Nu är det klart:
Gå in i kassaprogrammet till inställningar
Gå till arkiv öppna upplägg
Nu finner du ett upplägg som heter annica.upl
Det du nu behöver göra är att lägga till ny bild
Likaså måste du "pussla in" bilderna på sortimentet i layoutrutan

Hälsningar
susanne

17 januari 2009

Varför väljer man en kassa och vad bör man tänka på?

Först har man oftast en tanke om att förbättra och tydliggöra arbetsuppgifterna och även göra kassaarbetet tillgängligt för fler personer på en arbetsplats , skola eller annan plats. Vi har många kunder i kommuner som idag ser det som viktigt att utveckla sina arbetsplatser, ex.dagliga verksamheter för att möta upp de önskemål som kommer från brukare.
Idag är det många verksamheter som när man kommer upp i en viss omsättning inte får ha vanliga enkla kassalådor då alla pengar måste bokföras ordentligt. Rent praktiskt behöver man se över mängden varor/produkter man har och om man vill ha en scanner eller ej. Det mesta är praktiska frågor och det ser olika ut för varje arbetsplats.

Vad ingår i kassapaketet?

Om man köper paket 5 som vi kallar det ingår kassalåda, dator, kunddisplay och kvittoskrivare.
Med följer ett tangentbord, ett usb minne, installationsskivor (som är färdiginstallerade), manualer. Alla delar är det 3 års garanti på och förståss support.
Alla erbjuds en utbildning och de flesta väljer att ta en utbildning då det är en rätt stor anpassning och innebär att det är många saker man behöver tänka på.
Köper man paket 1 som vi också har, använder man en egen dator och installerar till alla delarna till den. Det finns tillbehör i form av scanner i de fall man vill använda streckkoder på alla varorna.

Hur lägger man in bilder?

Man fotar själv de varor man har i sitt sortiment. Det gör man med en digitalkamera. Sedan redigerar man bilderna i det medföljande bildredigeringsprogrammet. Bilderna läggs in i bildmapp i programmet. Hur du gör detta breskrivs noggrant i den manual som medföljer.

Kassaapparaten kan användas med talstöd, bild och/eller text

Visuella Kassan har olika möjligheter till anpassning. Det finns möjlighet att göra individuella anpassningar för ljud, text och bilder beroende på vilket stöd personen som står i kassan behöver. Oavsett detta så kan fler personer arbeta i kassan samtidigt. När man startar upp arbetet med kassan brukar många välja att ha samma upplägg på skärmen för att alla ska träna in det nya redskapet.

15 januari 2009

Vilken nytta gör kassan?

Visuella Kassan ökarsjälvständigheten hos användaren, det frigörs tid för stödpersoner, kassabokföringen blir enklare att hålla koll på, fler personer kan erbjudas arbetsplatser, kvalitetshöjning av verksamhetsinnehållet vilket inte minst är viktigt idag.
Det är ofta ett av de arbetsmoment som kan vara svåra att genomföra om man inte kan räkna eller känner sig osäker på hur mycket pengar man ska ge tillbaka till kunderna. Och av den anledningen behöver man ofta ha en stödperson bredvid sig vilket gör att arbetet inte kan utföras självständigt. //susanne barkvik

14 januari 2009

Hur många kassa-användare finns det ?

Kassan har funnits på marknaden sedan 1995 så det är många som har den ute i landet. De sista åren har efterfrågan ökat markant då framför allt kommuner och privata verksamheter driver allt från cafeér, restauranger, second-hand affärer, bagerier, affärer mm. Det finns även gymnasie och särskolor som har kassan som del av undervisningen och i förberedandet inför arbetslivet.Kassan finns även på några arbetsplatser i Samhalls regi.Som sagt allt från söder till norr.
//susanne barkvik

Visuella Kassan en självklart hjälpmedel

Visuella Kassan har börjat bli ett självklart arbetshjälpmedel i verksamheter för att öka självständigheten och delaktigheten i arbetet för personer med svårigheter att hantera pengars värde. Men inte bara för den skull utan också för att öka jämställdheten och underlätta arbetet oavsett vem som arbetar som kassabiträde. En anpassning som denna är kanske en stor investering men som på sikt ger så mycket mervärde för alla som arbetar i caféer, affärer, restauranger, lunchserveringar mm, men framför allt att man också kan erbjuda fler personer ett arbete. Vill du göra studiebesök på olika platser i landet för att se hur den fungerar. Hör av dig så får du adresser på var de finns. Läs mer om Visuella Kassan på http://www.flexenita.se/produkter.html